• baş_banner

Habarlar

Habarlar

 • Agaç plastmassa önümleri bilen tanyşdyrmak

  Agaç plastmassa önümleri bilen tanyşdyrmak

  Tebigy agaçlaryň gözelligini plastmassanyň köp taraplylygy bilen birleşdirýän ekologiýa taýdan arassa we çydamly önümleri hödürleýändigimize buýsanýarys.Ondan soň agaç plastmassa diwar panelleri bar.Reene-de ...
  Koprak oka
 • Akustiki panelleri ulanmak

  Akustiki panelleri ulanmak

  Bir giňişligiň akustikasyny gowulaşdyrmak barada aýdylanda, akustiki panelleriň ulanylmagy ep-esli üýtgeşiklik döredip biler.Akustiki paneller ýa-da ses izolýasiýa panelleri diýlip hem atlandyrylýan bu paneller, siňdirmek arkaly ses derejesini peseltmek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Maý gün toparyny gurmak

  Maý gün toparyny gurmak

  Maý güni diňe maşgalalar üçin şatlykly dynç alyş däl, eýsem kompaniýalar üçin gatnaşyklary berkitmek we sazlaşykly we bagtly iş gurşawyny ösdürmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.Korporatiw topar döretmek işleri soňky ýyllarda guramaçy hökmünde has meşhur boldy ...
  Koprak oka
 • Zawody barlamak we eltip bermek

  Zawody barlamak we eltip bermek

  Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek meselesinde iki esasy ädim gözden geçirmek we eltip bermekdir.Müşderilerimiziň mümkin bolan iň oňat önüm almagyny üpjün etmek üçin seresap bolmak möhümdir ...
  Koprak oka
 • diwar paneli

  diwar paneli

  Innowasiýa we köptaraply önümimiz, Slat diwar paneli bilen tanyşdyrmak.Ulanylyşy aňsat we amatly amatly çözgüt gözleýänler üçin bu möhüm element.Slat diwar paneli, has köp ýer talap edýänler üçin ideal önüm ...
  Koprak oka
 • Akustiki diwar paneli

  Akustiki diwar paneli

  Estetiki we akustiki taýdan giňişligini giňeltmek isleýänler üçin ajaýyp çözgüt bolan akustiki diwar paneli bilen tanyşdyrmak.Akustik diwar panelimiz, siňdirilende diwarlaryňyza ajaýyp bezeg bermek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • WPC diwar paneli

  WPC diwar paneli

  WPC diwar panelleri bilen tanyşdyrmak - häzirki zaman we dowamly içerki dizaýn üçin ajaýyp çözgüt.Gaýtadan işlenen agaç bilen plastmassanyň garyndysyndan ýasalan bu paneller, däp-dessurlara çydamly we pes tehniki alternatiwa hödürleýär ...
  Koprak oka
 • PVC örtükli çişirilen MDF

  PVC örtükli çişirilen MDF

  PVC örtükli çişirilen MDF, PVC (poliwinil hlorid) materialy bilen örtülen orta dykyzlykly süýümli tagtany (MDF) aňladýar.Bu örtük çyglylykdan, könelmekden we ýyrtylmakdan goşmaça gorag üpjün edýär....
  Koprak oka
 • Aýna displeý

  Aýna displeý

  Aýna displeý vitrinasy, önümleri, artefaktlary ýa-da gymmatly zatlary görkezmek üçin bölek satuw dükanlarynda, muzeýlerde, galereýalarda ýa-da sergilerde köplenç ulanylýan mebel bölegi.Adatça içindäki zatlara wizual girişi üpjün edýän we tozandan ýa-da zeperlerden goraýan aýna panellerden ýasalýar.Gl ...
  Koprak oka
 • Melamin slatwall paneli

  Melamin slatwall paneli

  Melamin slatwall paneli, melamin bilen ýasalan diwar panelleriniň bir görnüşidir.Surfaceerüsti agaç dänesi nagşy bilen çap edilýär we çydamly we çyzylmaga çydamly ýer döretmek üçin arassa rezin gatlagy bilen örtülýär.Slatwall panellerinde keseligine çyzyklar ýa-da çukurlar bar ...
  Koprak oka
 • PVC çeýe çeýe MDF diwar paneli

  PVC çeýe çeýe MDF diwar paneli

  PVC çeýe çeýe MDF diwar paneli, ýadrosy we çeýe PVC (poliwinil hlorid) hökmünde çişirilen MDF (orta dykyzlykly süýümli tagta) bilen bezelen diwar paneli.Çeýe ýadro paneli güýç we berklik bilen üpjün edýär, çeýe PVX garşy durmaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • şkaf çeýe MDF diwar paneli

  şkaf çeýe MDF diwar paneli

  Weneer çeýe çeýe MDF diwar panelleri, şkaf gutarýan MDF-den (orta dykyzlykly süýümli tagtadan) bezelen diwar paneliniň bir görnüşidir.Çeýe dizaýn oňa teksturaly görnüş berýär, çeýeligi egri diwarlara ýa-da ýüzlere has aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär.Bu diwar panelleri ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3